Contactpersonen

Contactpersonen

Ariane Van Rossem
Notarieel medewerkster  
Receptie – telefonisch onthaal

Evelien Taelemans
Notarieel juriste
Behartigt: technisch-juridisch moeilijke dossiers,  koop, krediet, schenkingen, huwelijkscontracten, vermogensplanning, insolventieprocedures, basisakten, verkavelingen, nalatenschappen

Elsje Blockerije
Notarieel juriste
Behartigt: koop, krediet, schenkingen, huwelijkscontracten, vermogensplanning, nalatenschappen

Lynn Verdoodt
Juriste
Behartigt volgende dossiers: nalatenschappen, koop, krediet, huwelijkscontracten, schenkingen, vennootschappen, familiale verdelingen

Evelien De Wit
Juriste
Behartigt volgende dossiers: koop, krediet, volmacht, schenkingen, nalatenschappen, vennootschappen, verkavelingen

Chantal Vercauteren
Notarieel medewerkster
Behartigt volgende dossiers: vennootschappen, koop, kredieten, schenkingen, familiale verdelingen

Aurelie De Vleeschauwer
Notarieel medewerkster
Behartigt volgende dossiers: tekoopstellingen via kantoor, opmaak koopovereenkomstenkredieten, verkopingen, kredieten, tevens contactpersoon voor nieuwe dossiers

Kiana Aelbrecht
Notarieel medewerkster
Behartigt volgende dossiers: koop, krediet, volmacht, nalatenschappen

Silke Willems
Hoofd boekhouding en dienst administratie na akte

Laura Lelie
Dienst boekhouding en administratie na akte