Contactpersonen

Contactpersonen

Ariane Van Rossem
Notarieel medewerkster  
Receptie – telefonisch onthaal

Evelien Taelemans
Kandidaat-notaris
Behartigt volgende dossiers: technisch-juridisch moeilijke dossiers,  koop, krediet, schenkingen, huwelijkscontracten, vermogensplanning, insolventieprocedures, basisakten, verkavelingen, nalatenschappen

Lynn Verdoodt
Juriste
Behartigt volgende dossiers: nalatenschappen, koop, krediet, huwelijkscontracten, schenkingen, vennootschappen, familiale verdelingen

Evelien De Wit
Juriste
Behartigt volgende dossiers: koop, krediet, volmacht, schenkingen, nalatenschappen, vennootschappen, verkavelingen

Feiysa De Keyser
Notarieel medewerkster
Behartigt volgende dossiers: koop, kredieten, schenkingen, volmacht, nalatenschappen

Aurelie De Vleeschauwer
Notarieel medewerkster
Behartigt volgende dossiers: tekoopstellingen via kantoor, opmaak koopovereenkomsten, krediet, koop, tevens contactpersoon voor nieuwe dossiers

Tania Deroover
Notarieel medewerkster
Behartigt volgende dossiers: opstarten nieuwe dossiers - telefonisch onthaal

Tania Agbemadon
Notarieel juriste
Behartigt volgende dossiers: koop, krediet, schenkingen, huwelijkscontracten, volmachten, administratie na akte

Silke Willems
Hoofd boekhouding en dienst administratie na akte

Laura Lelie
Dienst boekhouding en administratie na akte