Contactpersonen

Contactpersonen

Ariane Van Rossem
Notarieel medewerkster  
Receptie – telefonisch onthaal

Lynn Mullier
Office Manager
Behartigt de opstart van dossiers en is uw eerste aanspreekpunt in het kantoor

Dina De Baerdemaeker
Notarieel medewerkster
Dienst administratie voor akte

Evelien De Wit
Notarieel Juriste
Behartigt: juridisch-technische dossiers, koop, krediet, schenkingen, nalatenschappen, vennootschappen, verkavelingen

Celien Van Doorslaer
Behartigt: juridisch-technische dossiers, koop, krediet, schenkingen, nalatenschappen, vennootschappen, verkavelingen

Aurelie De Vleeschauwer
Notarieel medewerkster
Behartigt volgende dossiers: koop, krediet, schenkingen, opmaak koopovereenkomsten

Vanessa De Neve
Notarieel juriste
Behartigt volgende dossiers: koop, krediet, schenkingen, vennootschappen, nalatenschappen

Silke Willems
Hoofd boekhouding en dienst administratie na akte

Laura Lelie
Dienst boekhouding en administratie na akte