Contactpersonen

Contactpersonen

Ariane Van Rossem
Notarieel medewerkster  
Receptie – telefonisch onthaal

Hilde Meert
Notarieel medewerkster
Behartigt volgende dossiers: koop, krediet, schenkingen, basisakten, verkavelingen, verdelingen

Lynn Verdoodt
Juriste
Behartigt volgende dossiers: nalatenschappen, koop, krediet, huwelijkscontracten, schenkingen, vennootschappen, familiale verdelingen

Evelien Taelemans
Notarieel juriste
Behartigt: technisch-juridisch moeilijke dossiers,  koop, krediet, schenkingen, huwelijkscontracten, vermogensplanning, insolventieprocedures

Laura De Clerck
Juriste
Behartigt volgende dossiers: koop, krediet, volmacht, schenkingen

Chantal Vercauteren
Notarieel medewerkster
Behartigt volgende dossiers: vennootschappen, koop, kredieten, schenkingen, familiale verdelingen

Aurelie De Vleeschauwer
Notarieel medewerkster
Behartigt volgende dossiers: tekoopstellingen via kantoor, opmaak koopovereenkomstenkredieten, verkopingen, kredieten, tevens contactpersoon voor nieuwe dossiers

Silke Willems
Hoofd boekhouding en dienst administratie na akte

Laura Lelie
Dienst boekhouding en administratie na akte