Wat is bemiddeling
Wat is bemiddeling

De bemiddelingstechniek is één van de vele methoden die gebruikt kan worden om conflicten op te lossen.

De methode is uniek omdat ze de beslissing bij de partijen zelf laat. De oplossing van het geschil wordt dus niet van buitenaf opgelegd, maar wordt door de partijen zelf gezocht en hopelijk gevonden tijdens de onderhandelingen.

De bemiddelaar is enkel aanwezig als begeleider van deze onderhandelingen. Hij zal het gesprek structureren en in goede banen leiden. Hij beheerst de nodige vaardigheden om een constructieve communicatie tussen partijen tot stand te brengen en om hen efficiënt en gelijkwaardig met elkaar te laten onderhandelen.

Belangrijk daarbij is dat de gesprekken die gevoerd worden tijdens een bemiddeling vertrouwelijk zijn.  Geen enkele verklaring of voorgelegd stuk kan later in de rechtbank gebruikt worden door de 'tegenpartij' indien de bemiddeling niet afgesloten zou worden met een akkoord.

Een oplossing via bemiddeling

Het resultaat van een geslaagde bemiddeling is een schriftelijke overeenkomst waarin de tussen de partijen gemaakte afspraken duidelijk worden vastgelegd.

Een oplossing zoeken via bemiddeling vraagt ook een inspanning van de partijen zelf. Het is soms een weg die enige tijd in beslag kan nemen. Maar het grote voordeel is dat er naar een oplossing wordt gezocht die voor alle partijen aanvaardbaar is, doordat ze door iedereen als billijk en rechtvaardig wordt beschouwd.

De kans dat een dergelijke overeenkomst wordt nageleefd is dan ook veel groter dan dat een beslissing wordt nageleefd die van bovenaf wordt opgelegd.

De notaris-bemiddelaar is uitstekend geschikt om als bemiddelaar op te treden in notariële materies, zoals bij betwistingen

 • in verband met echtscheidingen,
 • in verband met de verdeling van de goederen na echtscheiding of na beeïndiging van samenwoning,
 • bij de verdeling van nalatenschappen,
 • in onroerendgoedtransacties,
 • in vennootschappen (tussen aandeelhouders of bestuurders), …

In het geval van een echtscheiding of beeïndiging van samenwoning, kan hij als bemiddelaar bijvoorbeeld helpen bij

 • de boedelverdeling;
 • het op punt stellen van de verblijfsregeling van de kinderen;
 • het afspreken hoe de kosten van de kinderen verdeeld zullen worden tussen beide ouders;
 • het afspreken wat er met de gemeenschappelijke woonst zal gebeuren;
 • de regeling van de lopende schulden ...

Graag een indicatie van de aktekosten?

BEREKEN UW AKTEKOSTEN

BROCHUREs

Wenst U gedetailleerde info over huwen, kopen, lenen, scheiden of andere zaken? Lees de brochures die wij voor U gratis online ter beschikking stellen.

Ontdek onze brochures

FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN

Onze FAQ-module biedt een antwoord op veel gestelde vragen. Vindt u geen antwoord of heeft u een bijkomende vraag, neem dan zeker contact met ons.

Vind uw antwoord

ACTUEEL

 • Beslissen als het morgen niet meer lukt: de zorgvolmacht

  We praten er misschien niet genoeg over, maar de gevallen zijn legio: mensen geboren met een lichte verstandelijke handicap, mensen die een hersenletsel overhouden na een ongeval of nog, ouderen die lijden aan een sterk geheugenverlies… Ook zij worden geconfronteerd met belangrijke beslissingen. Meer info

 • Verwerping van een nalatenschap: de notaris is bevoegd

  Vanaf 29 mei 2014 kunt u bij de notaris een verklaring van aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving afleggen of een nalatenschap verwerpen. Meer info

 • Verlaagde schenkrechten in Vlaanderen en Brussel

  Sedert 1 juli 2015 werden de tarieven van de Vlaamse schenkbelasting voor onroerende goederen aanzienlijk verlaagd en vereenvoudigd. Wie een energiebesparende renovatie uitvoert of het onroerend goed verhuurt voor een periode van meer dan 9 jaar, krijgt een bijkomende korting. Meer info

 
U wenst graag advies op maat of een kostenraming?

Contacteer ons! De eerste afspraak bij notarissen is steeds gratis en vrijblijvend.