Waarom bemiddeling
Waarom bemiddeling?

Conflicten zijn van alle tijden. Overal waar mensen samenleven, kunnen ze ontstaan.

Voor juridische conflicten, wordt tegenwoordig snel naar een advocaat gestapt.
De advocaten van de betrokken partijen zullen de zaak dan voorleggen aan een rechtbank. Advocaten zullen de zaak van hun cliënt daar bepleiten, ieder enkel met het belang van hun cliënt in het achterhoofd.

Het conflict wordt dan uiteindelijk opgelost door de rechter die een beslissing neemt. Deze beslissing wordt enkel ingegeven door de voorgelegde feiten en bewijzen, en overeenkomstig de wet.

De beslissing wordt met andere woorden uit handen gegeven en aan een derde (de rechter, of een arbiter) toevertrouwd. De onderhandelingen worden meestal ook uit handen gegeven en gebeuren door advocaten.

Recht wordt gesproken. Helaas wordt het recht niet steeds als rechtvaardig ervaren, zeker indien de uitspraak niet volgens eigen verwachtingen gebeurt.

Daarenboven kunnen dergelijke procedures leiden tot een definitieve breuk tussen partijen. Dit is dikwijls niet gewenst in familiale of vriendschappelijke kringen. Ook zakenpartners kunnen gebaat zijn met een oplossing voor een tussen hen bestaand geschil, zonder het risico dat alle bruggen opgeblazen worden.

Zelf tot oplossing komen onder begeleiding

Bemiddeling wil vermijden dat relaties nog verder verzuren door de partijen te begeleiden in hun zoektocht naar een oplossing die voor alle partijen aanvaarbaar is.

Belangrijk daarbij is dat er geen derde is die zijn oplossing oplegt, maar dat het partijen zelf zijn die met elkaar onderhandelen en zelf tot oplossingen komen, maar onder begeleiding van een bemiddelaar.

Graag een indicatie van de aktekosten?

BEREKEN UW AKTEKOSTEN

BROCHUREs

Wenst U gedetailleerde info over huwen, kopen, lenen, scheiden of andere zaken? Lees de brochures die wij voor U gratis online ter beschikking stellen.

Ontdek onze brochures

FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN

Onze FAQ-module biedt een antwoord op veel gestelde vragen. Vindt u geen antwoord of heeft u een bijkomende vraag, neem dan zeker contact met ons.

Vind uw antwoord

ACTUEEL

  • Beslissen als het morgen niet meer lukt: de zorgvolmacht

    We praten er misschien niet genoeg over, maar de gevallen zijn legio: mensen geboren met een lichte verstandelijke handicap, mensen die een hersenletsel overhouden na een ongeval of nog, ouderen die lijden aan een sterk geheugenverlies… Ook zij worden geconfronteerd met belangrijke beslissingen. Meer info

  • Verwerping van een nalatenschap: de notaris is bevoegd

    Vanaf 29 mei 2014 kunt u bij de notaris een verklaring van aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving afleggen of een nalatenschap verwerpen. Meer info

  • Verlaagde schenkrechten in Vlaanderen en Brussel

    Sedert 1 juli 2015 werden de tarieven van de Vlaamse schenkbelasting voor onroerende goederen aanzienlijk verlaagd en vereenvoudigd. Wie een energiebesparende renovatie uitvoert of het onroerend goed verhuurt voor een periode van meer dan 9 jaar, krijgt een bijkomende korting. Meer info

 
U wenst graag advies op maat of een kostenraming?

Contacteer ons! De eerste afspraak bij notarissen is steeds gratis en vrijblijvend.