Het bemiddelingsproces
Het bemiddelingsproces

De 6 verschillende stappen in een bemiddeling.

Stap 1: partijen stappen samen naar bemiddelaar

Alle partijen gaan akkoord om een poging te ondernemen om het conflict op te lossen via bemiddeling. De bemiddelaar informeert hen over de spelregels van een bemiddeling.

Stap 2: opstellen van agenda

Er wordt een agenda opgesteld met alle concrete punten die behandeld moeten worden. Geen enkel punt wordt afhankelijk gemaakt van een ander, zodat ze elk apart besproken worden.

Stap 3: verkennen van elkaars wensen en verlangens

Elk standpunt wordt in de diepte besproken, zodat de partijen een goed inzicht krijgen in elkaars wensen en behoeften.Er worden geen oplossingen gezocht. Er wordt enkel informatie uitgewisseld.

Stap 4: inventaris van de mogelijke oplossingen

Er wordt een lijst opgemaakt van alle mogelijke oplossingen, zonder ze te beoordelen. Bedoeling is om de partijen te doen inzien dat er misschien wel veel meer oplossingen mogelijk zijn dan ze oorspronkelijk gedacht hadden.

Stap 5: bepalen van een oplossing waar beide partijen achter staan

Alle bedachte oplossingen (stap 4) worden één voor één getoetst aan de vooropgestelde wensen (stap 3). Zo wordt gezocht naar een oplossing die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de wensen en belangen van alle partijen.

Stap 6: opstellen bemiddelingsakkoord

De gemaakte afspraken worden op papier gezet in een bemiddelingsakkoord.
Eventueel kunnen ze zelfs vastgelegd worden in een notariële akte zodat de overeenkomst uitvoerbare kracht heeft.

Het voordeel van de bemiddeling is echter dat er een grotere kans bestaat dat de partijen de overeenkomst vrijwillig naleven, omdat ze zelf hebben meegewerkt aan het opstellen ervan.

Graag een indicatie van de aktekosten?

BEREKEN UW AKTEKOSTEN

BROCHUREs

Wenst U gedetailleerde info over huwen, kopen, lenen, scheiden of andere zaken? Lees de brochures die wij voor U gratis online ter beschikking stellen.

Ontdek onze brochures

FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN

Onze FAQ-module biedt een antwoord op veel gestelde vragen. Vindt u geen antwoord of heeft u een bijkomende vraag, neem dan zeker contact met ons.

Vind uw antwoord

ACTUEEL

  • Beslissen als het morgen niet meer lukt: de zorgvolmacht

    We praten er misschien niet genoeg over, maar de gevallen zijn legio: mensen geboren met een lichte verstandelijke handicap, mensen die een hersenletsel overhouden na een ongeval of nog, ouderen die lijden aan een sterk geheugenverlies… Ook zij worden geconfronteerd met belangrijke beslissingen. Meer info

  • Verwerping van een nalatenschap: de notaris is bevoegd

    Vanaf 29 mei 2014 kunt u bij de notaris een verklaring van aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving afleggen of een nalatenschap verwerpen. Meer info

  • Verlaagde schenkrechten in Vlaanderen en Brussel

    Sedert 1 juli 2015 werden de tarieven van de Vlaamse schenkbelasting voor onroerende goederen aanzienlijk verlaagd en vereenvoudigd. Wie een energiebesparende renovatie uitvoert of het onroerend goed verhuurt voor een periode van meer dan 9 jaar, krijgt een bijkomende korting. Meer info

 
U wenst graag advies op maat of een kostenraming?

Contacteer ons! De eerste afspraak bij notarissen is steeds gratis en vrijblijvend.