Erven
Erven

U begint na te denken hoe uw vermogen kan worden overgedragen aan de volgende generatie.

Op een bepaald ogenblik in uw leven heeft U een aantal vermogensbestanddelen verworven en begint U na te denken hoe dit kan worden overgedragen aan de volgende generatie. 

Sommige cliënten wensen aan vermogensplanning te doen. Er wordt dan samen een plan gemaakt om alle of bepaalde goederen fiscaalvriendelijk over te dragen aan de volgende generatie.

Hoewel het om vermogensplanning gaat, zijn er dikwijls bijzondere wensen of familiale omstandigheden (bijvoorbeeld hersamengestelde gezinnen, kinderen uit een vorig huwelijk, regeling bij afwezigheid van kinderen, twisten binnen de familie etc…) waar rekening mee dient te worden gehouden.

Wij hebben de ervaring en de juiste aanpak om voor U een regeling op maat uit te werken. Wij kunnen dit doen in vertrouwen en in samenspraak met uw bankier, advocaat of andere financiële raadgevers indien U wenst.

Andere cliënten wensen hun kind een voordeel te doen door hem of haar financieel een duwtje in de rug te geven. Zij denken aan een schenking van een huis, een bouwgrond of geld, maar twijfelen… Immers moeten ze later zelf financieel nog rondkomen.. of willen ze dat later de gelijkheid met de andere kinderen wordt hersteld.. 

Dit zijn bezorgdheden die mensen weerhouden om actie te ondernemen. Notarissen De Puydt en Verlinde nemen de tijd om U uitleg te verschaffen en samen met U oplossingen uit te werken.

Ons notariskantoor treedt ook op als raadgever in de moeilijke momenten die volgen op een sterfgeval. Wij zullen u bijstaan en oplossingen voorstellen wanneer u te maken heeft met een erfenis of testament.

Graag een indicatie van de aktekosten?

BEREKEN UW AKTEKOSTEN

BROCHUREs

Wenst U gedetailleerde info over huwen, kopen, lenen, scheiden of andere zaken? Lees de brochures die wij voor U gratis online ter beschikking stellen.

Ontdek onze brochures

FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN

Onze FAQ-module biedt een antwoord op veel gestelde vragen. Vindt u geen antwoord of heeft u een bijkomende vraag, neem dan zeker contact met ons.

Vind uw antwoord

ACTUEEL

  • Beslissen als het morgen niet meer lukt: de zorgvolmacht

    We praten er misschien niet genoeg over, maar de gevallen zijn legio: mensen geboren met een lichte verstandelijke handicap, mensen die een hersenletsel overhouden na een ongeval of nog, ouderen die lijden aan een sterk geheugenverlies… Ook zij worden geconfronteerd met belangrijke beslissingen. Meer info

  • Verwerping van een nalatenschap: de notaris is bevoegd

    Vanaf 29 mei 2014 kunt u bij de notaris een verklaring van aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving afleggen of een nalatenschap verwerpen. Meer info

  • Verlaagde schenkrechten in Vlaanderen en Brussel

    Sedert 1 juli 2015 werden de tarieven van de Vlaamse schenkbelasting voor onroerende goederen aanzienlijk verlaagd en vereenvoudigd. Wie een energiebesparende renovatie uitvoert of het onroerend goed verhuurt voor een periode van meer dan 9 jaar, krijgt een bijkomende korting. Meer info

 
U wenst graag advies op maat of een kostenraming?

Contacteer ons! De eerste afspraak bij notarissen is steeds gratis en vrijblijvend.