Echtscheiden op grond van onherstelbare ontwrichting
Onherstelbare ontwrichting

Er zijn twee manieren om een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting te bekomen.

Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijze onmogelijk is geworden door ‘ontwrichting’.

De onherstelbare ontwrichting kan bestaan in een tekortkoming aan de huwelijksplicht of in een gedraging die de voorzetting van het huwelijk definitief onmogelijk maakt bv. bewijs van overspel, gewelddaden, mishandeling, grove beledigingen ...

Deze vorm van echtscheiding is aangewezen indien er nog maar weinig overleg mogelijk is tussen partijen. Elke partij wordt bijgestaan door advocaten die de procedure opstarten voor de rechtbank.

Nadat de echtscheiding is uitgesproken volgt dikwijls een lange verdelingprocedure… die bovendien zeer kostelijk is.

Er zijn twee manieren om een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting te bekomen:

Onherstelbare ontwrichting

Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht waardoor het onmogelijk is om verder samen te leven. Het bewijs kan geleverd worden met alle wettelijke middelen, zoals brieven, e-mails, foto's, getuigen, deskundigenonderzoek...

Feitelijke scheiding

De echtscheiding kan ook bekomen op basis van een feitelijke scheidingdie een bepaalde periode heeft geduurd namelijk:

 • Meer dan zes maanden: de onherstelbare ontwrichting bestaat wanneer de aanvraag gezamenlijk wordt gedaan door de beide echtgenoten nameer dan zes maanden feitelijk gescheiden te zijn of door tweemaal te verschijnen voor de rechtbank waarbij na een reflectieperiode, de wil tot echtscheiden wordt herhaald.
 • Meer dan één jaar: de onherstelbare ontwrichting bestaat ook wanneer de aanvraag wordt gedaan door één enkele echtgenoot na meer dan één jaar feitelijke scheiding of door tweemaal te verschijnen voor de rechtbank waarbij na een reflectieperiode, de wil tot echtscheiden wordt herhaald.

Graag een indicatie van de aktekosten?

BEREKEN UW AKTEKOSTEN

BROCHUREs

Wenst U gedetailleerde info over huwen, kopen, lenen, scheiden of andere zaken? Lees de brochures die wij voor U gratis online ter beschikking stellen.

Ontdek onze brochures

FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN

Onze FAQ-module biedt een antwoord op veel gestelde vragen. Vindt u geen antwoord of heeft u een bijkomende vraag, neem dan zeker contact met ons.

Vind uw antwoord

ACTUEEL

 • Beslissen als het morgen niet meer lukt: de zorgvolmacht

  We praten er misschien niet genoeg over, maar de gevallen zijn legio: mensen geboren met een lichte verstandelijke handicap, mensen die een hersenletsel overhouden na een ongeval of nog, ouderen die lijden aan een sterk geheugenverlies… Ook zij worden geconfronteerd met belangrijke beslissingen. Meer info

 • Verwerping van een nalatenschap: de notaris is bevoegd

  Vanaf 29 mei 2014 kunt u bij de notaris een verklaring van aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving afleggen of een nalatenschap verwerpen. Meer info

 • Verlaagde schenkrechten in Vlaanderen en Brussel

  Sedert 1 juli 2015 werden de tarieven van de Vlaamse schenkbelasting voor onroerende goederen aanzienlijk verlaagd en vereenvoudigd. Wie een energiebesparende renovatie uitvoert of het onroerend goed verhuurt voor een periode van meer dan 9 jaar, krijgt een bijkomende korting. Meer info

 
U wenst graag advies op maat of een kostenraming?

Contacteer ons! De eerste afspraak bij notarissen is steeds gratis en vrijblijvend.