Familie
Familie

Wij nemen tijd om de familiale context goed te begrijpen en leggen accenten die de basis vormen van een goed akkoord.

HUWEN & SAMENWONEN

Op het ogenblik dat twee mensen beslissen met elkaar te trouwen of samen te wonen kan de notaris daarbij adviseren.

Al te dikwijls wordt immers vastgesteld dat men veel leed en ongenoegen had kunnen vermijden door een notaris tijdig te raadplegen. Zorg dat het u niet overkomt. Informeer u tijdig.

Gaat u trouwen? Gefeliciteerd! Wij hopen dat u een gelukkig leven tegemoet gaat. Maar naast de romantiek, zijn er in het huwelijk ook een aantal wettelijke rechten en plichten.

De drie belangrijkste huwelijkstelsels zijn: het stelsel van scheiding van goederen; het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen en het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten ofwel het wettelijk stelsel genoemd.

Samenwonen? Een belangrijke beslissing! Ongetwijfeld bent u klaar voor het nieuwe leven met uw vriend of vriendin. Maar hebt u ook al even stilgestaan bij de juridische gevolgen van samen onder één dak te wonen? Aan een aantal zaken denkt u best even op voorhand.

Voor gehuwden geldt het vermoeden dat de echtgenoot van de moeder de vader is van het kind. In de context van ongehuwd samenwonen is dit anders.

Echtscheiden

De wet kent twee vormen van echtscheiding.

Indien een echtscheiding werkelijk onvermijdelijk is geworden is het raadzaam dat alle partijen zich goed informeren. De wetgever biedt een waaier van mogelijkheden en richtlijnen waarbij de notaris een adviserende objectieve gids kan zijn.

Echtscheiden is vast een moeilijke periode in uw leven. Maar toch hoeft u niet noodzakelijk een strijd voor de rechtbank te leveren om uw gelijk te halen. Want als een dialoog nog steeds mogelijk is tussen u en uw partner, kan u scheiden met onderlinge toestemming.

Lukt het niet om in onderlinge toestemming uit de echt te scheiden dan is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk nog de enige grond van scheiding.

Naast een nauwkeurige boedelbeschrijving kan een regelingsakte misverstanden voorkomen. Zo is alles duidelijk voor alle partijen.

Online scheiden? Scheiden doe je best niet eventjes tussendoor en al zeker niet via het internet! Er valt best wat te regelen indien de regeling duurzaam wil zijn. De notaris kan u hier van dienst zijn.

De wet kent twee vormen van echtscheiding. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en de echtscheiding door onderlinge toestemming.

Erven & Schenken

De notaris is een serene raadgever in de moeilijke momenten die volgen op een sterfgeval.

Mensen staan doorgaans niet graag stil bij een overlijden. En zeker niet bij hun eigen overlijden. Maar wat gebeurt er met uw bezittingen als u er niet meer bent ? U doet er goed aan om hierover even na te denken. De notaris is een serene raadgever in de moeilijke momenten die volgen op een sterfgeval. Hij kan u bijstaan en oplossingen voorstellen wanneer u te maken hebt met een erfenis of testament.

Het notarieel testament heeft grote bewijskracht en de juistheid van de juridische en technische formulering ervan is gegarandeerd. Men heeft ook dadelijk zekerheid over de bewaring.

In Vlaanderen geldt tot eind 2019 een verlaagd schenkingstarief voor de schenking van bouwgrond. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten/samenwoners en anderzijds aan andere personen.

Vóór het tijdperk van Win for life en euromillions was het de enige manier om plots rijk te worden – zonder te werken! Is het vandaag nog zinvol een testament op te stellen?

Conflicten Oplossen

De notaris is een vertrouwenspersoon die mensen helpt met het formaliseren van akkoorden.

Voortaan kan u echter ook bij de notaris terecht, indien partijen er niet in slagen om zelf tot oplossingen te komen in conflicten of betwistingen.

De notariële bemiddelingsmethode is uniek omdat ze de beslissing bij de partijen zelf laat. De oplossing van het geschil wordt dus niet van buitenaf opgelegd door een rechter, maar wordt door de partijen zelf gezocht en hopelijk gevonden tijdens de onderhandelingen.

Wist u dat er wettelijke vereisten gesteld zijn waaraan men moet voldoen om als bemiddelaar te mogen optreden? Een bemiddelaar en bemiddelaar is twee.

Elke bemiddelaar heeft zijn 'specialiteit'.De notaris-bemiddelaar is uitstekend geschikt om als bemiddelaar op te treden in hoofdzakelijk notariële maar ook andere materies.

Een bemiddelingsakkoord staat soms dichter dan u denkt. Een typische bemiddeling kan men indelen in 6 logische stappen.

BROCHUREs

Wenst U gedetailleerde info over huwen, kopen, lenen, scheiden of andere zaken? Lees de brochures die wij voor U gratis online ter beschikking stellen.

Ontdek onze Brochures

FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN

Onze FAQ-module biedt een antwoord op veel gestelde vragen over notariële diensten in het domein van het familierecht.

Vind uw antwoord
U wenst graag advies op maat? Boek nu uw afspraak!

Contacteer ons! Eerste afspraak is steeds gratis en vrijblijvend.