Algemene voorwaarden & cookiebeleid

Contactgegevens:

Notariskantoor De Puydt & Verlinde Kerkstraat, 2 1730 Asse

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Op al onze diensten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Artikel 1

Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken. De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Noatariaat De Puydt & Verlinde kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Notariaat De Puydt & Verlinde geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Notariaat De Puydt & Verlinde kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Artikel 2

De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn als volgt: • verzekerde som: Euro 12.000.000 als maximum per gebeurtenis per notaris per jaar; • jaarmaximum: Euro 24.000.000 per verzekeringsjaar en per notaris; • verzekerden: notarissen, waarnemend (kandidaat-)notarissen, oud-notarissen en erfgenamen van overleden notarissen in Nederland.

Artikel 3

Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

Artikel 4

De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitzonderd.

Artikel 5

De aansprakelijksbeperking als omschreven in artikel 3 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

Artikel 6

De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de artikelen 3, 4 en 5 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 7

Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers in de zin van artikel 6 is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Privacybeleid

Notariaat De Puydt & Verlinde hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenmanagement. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Frank Verlinde, Notariaat De Puydt & Verlinde, . Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie). Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Frank Verlinde, Notariaat De Puydt & Verlinde, , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Notariaat De Puydt & Verlinde kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website van Notariaat De Puydt & Verlinde gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website van Notariaat De Puydt & Verlinde permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Ons cookiesbeleid

Om volledig gebruik van notarisdepuydt-verlinde.be te maken, dient uw computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren omdat wij u alleen bepaalde op de persoon afgestemde kenmerken van deze website kunnen bieden door cookies te gebruiken. Onze cookies slaan geen gevoelige informatie zoals uw naam, adres of betalingsgegevens op: zij bevatten eenvoudig de ‘sleutel’ die, zodra u ingelogd bent, met deze informatie in verband wordt gebracht. Als u er echter de voorkeur aan geeft om cookies van notarisdepuydt-verlinde.be of enige andere website te beperken, blokkeren of wissen, dan kunt u uw browser gebruiken om dit te doen. Elke browser is anders, dus raadpleeg het ‘Hulp’-menu van uw specifieke browser (of de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon) om te weten te komen hoe u uw cookiepreferenties wijzigt. Hieronder volgt een lijst van de voornaamste cookies die wij gebruiken, en waarvoor we ze gebruiken. U vindt informatie over cookies van derden hieronder. Google Analytics __utma (third party cookie) Deze cookie volgt het eerste en het laatste bezoek van een surfer naar de website. Dit helpt te onderscheiden uniek ten opzichte van terugkerende bezoekers, evenals het aantal terugkerende bezoeken. Google Analytics __utmb and Google Analytics __utmc (third party cookie) Deze cookies werken samen om de duur van een bezoek aan een website te bepalen. De __ UTMB koekje neemt een timestamp van het moment dat een bezoeker de website. De __ utmc koekje neemt een timestamp van het moment dat een bezoeker verlaat men de website. Google Analytics __utmz (third party cookie) Dit cookie houdt bij welke specifieke bezoeker informatie: waar komt de bezoeker vandaan komt, wat zoekmachine de bezoeker gebruikt, welke zoekwoord de bezoeker ingevoerd en wat is de geografische locatie van de bezoeker. We gebruiken deze informatie om onze dienstverlening aan u te verbeteren. AddThis __atuvc  (third party cookie) Deze cookie toont u de geactualiseerde aantallen van het aantal keer een pagina of bericht gedeeld werd via sociale media zoals Facebook en Twitter. W3tc_referrer (third party cookie) WordPress W3 Total Cache plugin cookie. Slaat een sessie-ID die nodig is om de website te helpen bij zijn prestaties. Deze cookie loopt als aan het eind van de sessie, wanneer u de website verlaat.  __jid (first party cookie) Ook deze cookie loopt af op het einde van de sessie.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.